O Firmie

C&R Auditors Sp. z o.o. została założona w marcu 2000 r. poprzez zmianę formy prawnej z działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Poprzednia działalność była prowadzona od 1999 r. pod nazwą Audit Service.

Spółka została założona przez biegłych rewidentów posiadających wieloletnie doświadczenie w jednej z największych firm autytorskich („wielkiej czwórki”) Ernst&Young.

Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Spółka podlega polskiej jurysdykcji. Została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 2002 pod nr KRS0000075426.

Spółka jest członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (KIBR) pod nr 2295. Została wpisana na Listę podmiotów uprawnionych do badania KIBR.

C&R Auditors świadczy profesjonalne usługi wysokiej jakości bazując na wiedzy i doświadczeniu biegłych rewidentów zdobytym w pracy w firmach „wielkiej czwórki”. Nasi pracownicy posiadają szeroką wiedzę z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości.

Spółka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej czym gwarantuje klientom komfortową i bezpieczną współpracę.English