Usługi

Audyt finansowy, Badanie i przegląd sprawozdań finansowych

Due Dilligence, badania planów zgodnie z KSH

Nadzór nad księgowością, weryfikacja ksiąg rachunkowych

Doradztwo w rachunkowości, Outsourcing usług księgowychEnglish