Zespół

Agnieszka Rosińska

Partner i Członek Zarządu C&R Auditors Sp. z o.o. od 2000 r.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia ukończyła w roku 1994 uzyskaniem tytułu magistra. W roku 1999 r. uzyskała kwalifikacje biegłego rewidenta, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zarejestrowana pod numerem 9267.

W latach 1993-1999 zatrudniona w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. Początkowo w Dziale Usług Księgowych, następnie w Dziale Audytu. Ostatnie zajmowane stanowisko Menadżer w Dziale Audytu.

Agnieszka Rosińska ma za sobą ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową jako księgowa oraz audytor; posiada doświadczenie w realizacji badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora budowlanego, produkcyjnych, dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny) oraz usługowych.

Kierowała lub brała udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, ale również przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń i partii politycznych. Posiada doświadczenie w przekształcaniu spółek, projektach due diligence, usługach doradczych w zakresie księgowości oraz podatków.

W ramach doskonalenia zawodowego Agnieszka Rosińska uczestniczy w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących finansów, rachunkowości i podatków, w szkoleniach organizowanych za granicą.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu rachunkowości publikowanych w wydawnictwie Infor.

Marzanna Rytwińska

Partner i Członek Zarządu C&R Auditors Sp. z o.o. od 2000 r.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studia ukończyła w roku 1994 uzyskaniem tytułu magistra. W roku 1999 r. uzyskała kwalifikacje biegłego rewidenta, członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zarejestrowana pod numerem 9267.

W latach 1993-1999 zatrudniona w Ernst & Young Audit Sp. z o.o. w Dziale Audytu. Ostatnie zajmowane stanowisko Menadżer w Dziale Audytu.

Posiada ponad dwudziestoletnią praktykę zawodową jako audytor; posiada doświadczenie w realizacji badań sprawozdań finansowych przedsiębiorstw sektora budowlanego, produkcyjnych, dystrybucji (handel hurtowy i detaliczny), usług oraz projektów doradczych.

Kierowała lub brała udział w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, ale również przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń i partii politycznych. Posiada doświadczenie w przekształcaniu spółek, projektach due diligence, usługach doradczych w zakresie księgowości oraz podatków.

Marzanna Rytwińska uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach dotyczących finansów, rachunkowości i podatków, w tym również we Francji, Holandii, Szwajcarii i w Wielkiej Brytanii. Mówi płynnie w języku angielskim.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu rachunkowości publikowanych w wydawnictwie Infor.English